Sponzoring

Dobrý den přátelé, ahoj kamarádi!

Dostali-li jste se až sem, určitě o Notování něco víte. Proto zde není třeba soutěž představovat. Uvažujete-li o tom, že Notování finančně podpoříte, čtěte dále:

Na prvním místě pokládáme za dobré předeslat, že váš případný sponzorský dar bude řádně zúčtovatelnou položkou. Podpoříte jím činnost oficiálního spolupořadatele Notování, zapsaného spolku Tydýt. Řádně zaregistrované sdružení s plnou právní subjektivitou mezi sebou ustavili členové Rady Notování (dále RN).

Pokud jste se rozhodli Notování finančně podpořit, poukažte peníze převodem na transparentní účet 2900048498/2010, zřízený u Družstevní záložny Fio. Děkujeme vám!

Jako protihodnotu, pro jejíž realizaci potřebujeme, abyste se nám ozvali na mailovou adresu notovani@seznam.cz, nabízíme následující:

  • sponzoři, kteří Notování podpoří 1000,- a více Kč dostanou volnou vstupenku na Notování pro 2 osoby s platností 12 měsíců včetně prázdnin (datum zahájení platnosti bude stanoveno dohodou mezi sponzorem a RN);
  • se sponzory, kteří Notování podpoří 2000,- a více Kč, RN navíc projedná idividuálně další možnosti jak se za jejich vklad symbolicky vyrovnat (např. umístění loga, příp. i jiné formy propagace atd.).

Děkujeme vám za pozornost a čas věnovaný tomuto textu a následnému rozhodování. Věříme, že naše další kontakty budou pokračovat ke spokojenosti obou stran a těšíme se na setkání s vámi na Notování bez ohledu na to, stanete-li se jeho sponzory.