Notuj s námi

Váš zájem o účast v Notování nás těší a s radostí vám sdělujeme, že není nic těžkého se do příštího ročníku soutěže dostat, budete-li se řídit následujícími radami:

1) Přečtěte si soutěžní řád! Budete-li mít zájem o účast i potom, napište nám nejlépe ihned na adresu notovani@seznam.cz mail. V rubrice PŘEDMĚT ho nadepište 17. ROČNÍK a oznamte nám, že byste se rádi stali soutěžícími Notování! Tato předpřihláška je nezávazná.

2) Do poloviny června přijde na vaši mailovou adresu závazné přihlašovadlo. V průvodním mailu ke jmenovaným dokumentům vám sdělíme datum a hodinu, od kdy můžete přihlašovadlo odeslat. Dříve odeslaná přihlašovadla jsou neplatná!

3) Do soutěže se dostane prvních šestatřicet odesilatelů řádně vyplněných přihlašovatel. Několik zájemců nad hranici této kvóty může být po dohodě zapsáno jako náhradníci. Ze zkušenosti posledních let víme, že soutěž bývá obsazena během několika desítek hodin! Další s vámi projedná dramaturg soutěže. Přejeme vám mnoho zdaru do veškerého hudebního snažení a těšíme se na setkání s vámi v naší soutěži!

Rada Notování